Clubinfo

Badminton in De Werft
Je kunt bij ons altijd een plek vinden op jouw niveau. De dinsdagavond is de Werft gereserveerd voor de recreanten. Het gemiddelde niveau ligt op de donderdagavond wat hoger dan op de dinsdagavond. Iedereen vanaf ongeveer 18 jaar is bij ons welkom om te komen spelen. Competitie wordt gespeeld op donderdagavond voor de thuiswedstrijden. Uitwedstrijden worden meestal gespeeld op de speelavond van de betreffende badmintonclub.

Bij SVK staat gezelligheid hoog in het vaandel. Deze gezelligheid, gecombineerd met een gepaste hoeveelheid inzet en fanatisme, heeft de club zijn bestaansrecht binnen de sportverenigingen in Kaatsheuvel gegeven. SVK is een echte vereniging, op handen gedragen door vrijwilligers. Deze zijn onmisbaar om van jouw spelen een succes te maken.

Lid worden?
Je kunt lid worden door naar een speelavond te komen. Neem dan van te voren via info@sv-kaatsheuvel.nl contact op met het bestuur. Je krijgt dan een strippenkaart om twee keer gratis te komen spelen. Het is fijn als je sportschoenen draagt die geschikt zijn voor een binnensport en niet afgeven. Ook is het handig als je zelf een racket meebrengt, maar eventueel ligt er een voor je klaar. Nadat je twee keer gratis hebt meegespeeld, kun je kiezen of je lid wilt worden of met een 5-strippenkaart wilt verder spelen.

Contributie
Wanneer je ervoor kiest om een vast lid te worden, betaal je contributie per kwartaal. Je mag dan elke week op de dinsdag en de donderdag komen spelen.

Strippenkaart
Wanneer je kiest om een strippenkaart aan te schaffen, krijg je van ons 5 strippen die 3 maanden geldig zijn. Je mag altijd komen spelen wanneer het jou uitkomt. Wanneer je strippen op zijn, kun je een nieuwe kopen of natuurlijk kiezen voor een vast lidmaatschap. Let op: Als je kiest voor een strippenkaart, kun je niet meespelen in de competities. Je mag max. 3x een strippenkaart aanschaffen, daarna gaan we er vanuit dat je lid wordt van onze vereniging.

Contributie per kwartaal € 48,00
Strippenkaart € 25,00
Rustend lid
Na een aaneengesloten ziekte periode van een drie maanden kan een lid van SVK het rustend lidmaatschap, per e-mail, bij de secretaris, aanvragen. De contributie wordt, indien het verzoek door het bestuur wordt geaccepteerd, gedurende de resterende herstelperiode met 50% verlaagd. Er vindt geen restitutie plaats van al reeds geïncasseerde contributiegelden.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap kan per e-mail doorgegeven worden via info@sv-kaatsheuvel.nl, bij het secretariaat. Opzegging in de loop van de maand betekent dat je lidmaatschap eindigt per de eerste van de volledige kalendermaand erna. Wanneer je bijvoorbeeld op 13 februari opzegt, dan eindigt het lidmaatschap op 1 april.

Bossche Badminton Federatie
SVK is aangesloten bij De Bossche Badminton Federatie. De BBF is een badmintonbond met 27 aangesloten verenigingen in de regio Den Bosch, die als doel heeft de badmintonsport in de regio beter op de kaart te zetten. Daarvoor organiseren zij jaarlijks twee competities waarin spelers van de diverse verenigingen uitkomen en strijden om het kampioenschap. Ook organiseert de BBF in samenwerking met verenigingen diverse toernooien waarop dagprijzen en punten voor een regionale ranglijst te verdienen zijn en zoeken zij actief naar maatschappelijke partners om de BBF en aangesloten verenigingen te ondersteunen.